Quauhquauhtinchan in den vreemde
Een sprookje

1e druk 1962 (september)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Pocket 89)

[genaaid gebrocheerd]
{180x110x7 mm | 92 g. | [1-4] 5-104 p.}
* afzonderlijke publicatie van het verhaal uit
De versierde mens
* gelokaliseerd en gedateerd: Haarlem, 1955
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
* tekst op achterplat: In het gebied van Zempoaltepec vindt sedert geruime tijd een reeks proefnemingen plaats, waarvan de aard uit veiligheidsoverwegingen strikt geheim moet worden gehouden. / Om een einde te maken aan de geruchten, die de laatste dagen onder de bevolking cirkuleren, zij medegedeeld, dat deze experimenten volstrekt ongevaarlijk zijn en uitsluitend geschieden in het belang van de Wetenschap en onze Republiek. / Leve de President ! / Leve het volk van Mexico ! / (w.g.) Dr. Fernando Gómez, Minister v. Binnenl. Zaken / Gen. Rómulo Herrera Knappertbusch, Chef Gen. Staf / Dr. Asunción de Queiroz, Hoogleraar Univ. Mexico City
§ puntgaaf ex.

Quauhquauhtinchan in den vreemde, 1e druk
1e druk

[2e] druk [1973] [februari]
in: 3x Harry Mulisch (BulkBoek, 1e druk; nieuw zetsel)

[3e] druk 1977 (september)
in: Verzamelde verhalen 1947-1977 (1e druk; nieuw zetsel)

[4e] druk 1981
in: De verhalen 1947-1977 (2e druk; zetsel als [3e] druk)

[5e] druk 2000
in: De verhalen (4e [=3e] druk; nieuw zetsel)