3x Harry Mulisch

1e druk [1973] [februari]
Amsterdam: Uitgeverij Knippenberg - (BulkBoek 1-8)

[gevouwen]
{299x227x4 mm | 79 g. | [1-24] p. | ƒ 1,50}
* waarin opgenomen:
Quauhquauhtinchan in den vreemde (een sprookje), Het ironische van de ironie (over het geval G.K. van het Reve) en De knop of De flit is erger dan de vliegen (een farce met kommentaar; i.t.t. de boekuitgave uit 1960 is de tekst niet alleen opgedragen aan Henk van Ulsen en Johan Walhain, maar ook aan Shireen Strooker)
* met foto's van Eddy Posthuma de Boer
§ goed ex.


1e druk