De versierde mens

1e druk 1957
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebonden in linnen met stofomslag]
{205x137x23 mm | 376 g. | [1-5] 6-219 [220] p.}
* bevat zeven verhalen: 'Keuring' (aan I.v.Z., januari 1953), 'De terugkomst' (een legende, voorjaar 1953),
'De sprong der paarden en de zoete zee' (mei 1954), 'Quauhquauhtinchan in den vreemde' (een sprookje, 1955), 'Wat gebeurde er met sergeant Massuro?' [26 juli 1955], 'De versierde mens' (najaar 1955), 'Een stad in de zon' (voor Rieks d. J., Haarlem, voorjaar 1955)
* met op de voor- en achterflap van het stofomslag een toelichting door de auteur: 'Het is nog niet genoeg bekend, dat de schrijver van een boek ook de auteur is van de tekst op deze flap, want altijd is hij te bang voor zijn ijdelheid (of zijn ironie) om haar te ondertekenen. Wantrouw de verlegenen en bescheidenen! Er zijn schrijvers die alleen boeken schrijven met het oogmerk, zichzelf hier genieën te noemen. Ook ondergetekende heeft zich in dit genre diabolische buitensporigheden veroorloofd, die tot zijn verbazing en tevredenheid toch steeds overtroffen werden door de kritiek. Hij geeft zich gewonnen. / Och, de novellen in dit boek zijn weergaloos; u bent gek als u ze niet koopt. Enkele hebben in tijdschriften gestaan, 'Keuring' b.v. in wijlen Libertinage, en daarover schreef Gomperts in Het Parool: 'Dit verhaal behelst niet alleen een fascinerend verslag van een caricaturale keuring voor de militaire dienst (waarin de rekruten 'echt' worden beschoten en aan andere gruwelen onderworpen), maar het is tevens, op een ander niveau, het uitvloeisel van een mislukte liefdesverhouding. De hoofdpersoon meet zich, ter wille van de geliefde die hem verlaten heeft, met de verschrikkingen van het bestaan en wordt afgekeurd.' / N.a.v. van (sic) een lezing meldde Hans van Straten in Het Vrije Volk: 'Een stad in de zon' was een zeer boeiend verhaal over een catastrofe, die zich in een berglandschap voltrekt aan de knecht van een concertpianist. Het was moeilijk te zeggen wat meer indruk maakte: de onheilspellende aankondiging (de man hoort stemmen in het lichaam van een paard) of de huiveringwekkende voltrekking van de totale vernietiging. Niet minder boeiend was 'Wat gebeurde er met sergeant Massuro?': een luitenant op Nieuw Guinea, die verslag uitbrengt van ...' - waarvan? / En dan 'De sprong der paarden en de zoete zee'! 'Dit is een meesterwerkje,' schreef Hans Warren in de Zeeuwse Courant, 'dat wereldliteratuur dient te worden, één der beste nederlandse verhalen die er bij ons weten bestaan. Op onnavolgbare, volkomen originele wijze wordt hier een thema vier keer gevarieerd, tot het van een eenvoudig verhaaltje over een 13-jarige jongen de afmetingen van een hevignoordse sage aangenomen heeft. Al Mulisch' vertellersgaven komen hier op briljante wijze tot hun recht. We raden ieder aan dit meesterlijke verhaal te lezen.' / Kijk, dat zou ik zelf niet beter kunnen formuleren. / U hebt het begrepen: ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertjelief aan. / Harry Mulisch
* omslagontwerp: Lotte Ruting
* druk: Hooiberg (Epe)
* bekroond met de Anne Frank-prijs 1957
§ redelijk ex. (stofomslag ontbreekt), gesigneerd met opdracht aan de tandarts van de auteur:
Voor Dolf deze / röntgenfoto's aan de / keldertrap. / Harry / nov. '57.
§ puntgaaf ex.
§ puntgaaf ex.
§ redelijk ex. (stofomslag ontbreekt)

De versierde mens, 1e druk
1e druk

2e druk 1960 (oktober)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 10)

[genaaid gebrocheerd; zetsel als 1e druk]
{200x122x24 mm | 265 g. | [1-5] 6-219 [220-224] p.}
* omslagontwerp: Karel Beunis GKf
* met recensies op achterplat van Rico Bulthuis, Garmt Stuiveling, Hans Warren, Adriaan van der Veen en Ton Neelissen
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
§ goed ex.
¶ goed ex., gesigneerd:
Mulisch
¶ redelijk ex., gesigneerd: Harry Mulisch

3e druk 1961 (maart)

* idem 2e druk

4e druk 1961 (oktober)

* idem 2e druk, behalve dat de geeltint op voorplat en rug lichtgroen is (wellicht geldt dit ook voor de 3e en 5e druk)
§ goed ex. (naam voorin), gesigneerd:
Mulisch / 1962

5e druk 1962

* idem 2e druk

De versierde mens, 2e-5e druk
2e-5e druk

6e druk 1964 (juli)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 10)

[genaaid gebrocheerd; zetsel als 1e druk]
{201x126x20 mm | 262 g. | [1-5] 6-219 [220] p.}
* met recensies op achterplat van Rico Bulthuis, Garmt Stuiveling, Hans Warren, Adriaan van der Veen en Ton Neelissen
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
§ goed ex. (naam voorin)
¶ redelijk ex.

De versierde mens, 6e druk
6e druk

7e druk 1966
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 10)

[genaaid gebrocheerd; nieuw zetsel]
{201x125x22 mm | 267 g. | [1-4] 5-219 [220] p.}
* verzorging: Leendert Stofbergen
* omslagfoto: Greetje Wissing (patisserie Hansje Haan)
* druk: Mouton & Co (Den haag)
§ goed ex.

8e druk 1968

* idem 7e druk

De versierde mens, 7e-8e, 9e[=10e]-10e[=11e], 12e druk
7e-8e, 9e[=10e]-10e[=11e], 12e druk

9e druk 1969
Amsterdam: De Bezige Bij - (Darboek 20.001)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{20.000 ex | 200x124x21 mm | 177 g. | [1-6] 7-221 [222-224] p.}
* omslagontwerp: Leendert Stofbergen
* foto van de auteur op achterplat van Eddy Posthuma de Boer
* druk: Bosch (Utrecht)
¶ redelijk ex.

De versierde mens, 9e druk
9e druk

9e [=10e] druk 1971

* idem 7e druk (niet geheel zeker)
* de 9e druk uit 1969 werd abusievelijk niet meegenomen in de drukgeschiedenis

10e [=11e] druk 1972

* idem 7e druk

12e druk 1974

* idem 7e druk
* de fout in de drukgeschiedenis is bij deze druk weer hersteld

[13e] druk 1977 (september)
opgenomen in: Verzamelde verhalen 1947-1977 (1e druk; nieuw zetsel)
* de zeven verhalen zijn in een andere volgorde opgenomen

14e druk 1977 (oktober)
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)

[garenloos gebrocheerd in linnen; zetsel als [13e] druk]
{200x124x22 mm | 271 g. | 231 p. | ISBN 90-234-0010-0}
* het zetsel is overgenomen uit Verzamelde verhalen, maar de volgorde is weer als in de 1e druk
* omslag: Frits Stoepman
* typografie: Jacques Janssen
* druk: Thieme (Nijmegen)
* tekst op achterplat: We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken, dat we Harry Mulisch een belangrijk jong schrijver vinden; enthousiasme heeft ons zelfs eens zover gebracht, dat de schrijver ons heel leuk in het zonnetje heeft kunnen zetten op de flaptekst van zijn nieuwe boek 'De versierde mens'. Daar staat het dan, een citaat uit een vroegere bespreking waarin de woorden meesterwerkje, wereldliteratuur, briljante e.d. elkaar verdringen. Waarop Mulisch ironisch tot de lezer zegt: 'Kijk, dat zou ik zelf niet beter kunnen formuleren. U hebt het begrepen: ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertjelief aan.' Ons nu dus wat hoedend voor superlatieven, kunnen we na lezing van 'De versierde mens' toch niet anders doen dan herhalen: Mulisch schrijft op een niveau dat weinig Nederlandse prozaïsten bereiken; het is een internationaal niveau. - Hans Warren // Het oeuvre van Harry Mulisch werd in 1977 bekroond met de Constantijn Huygensprijs, in 1979 met de P.C. Hooftprijs.
§ identieke 15e druk in bezit

15e druk 1979

* idem 14e druk
§ nieuw ex.

De versierde mens, 14e-15e druk
14e-15e druk

16e druk 1979
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep - (Grote Bellettrie Serie)

[genaaid gebonden in zwart linnen met goudbelettering op de rug, met stofomslag; zetsel als [13e] druk]
{205x134x22 mm | 369 g. | [1-6] 7-230 [231-232] p. | ISBN 90-253-0559-8}
* tekst op voorflap van stofomslag: Hoe worden de verhalen in 'De versierde mens' het beste gekenschetst? Hun vertrekpunt is de realiteit, maar er is een vloeiende overgang naar de fantasmagorie en wel zo dat ook deze als werkelijkheid wordt ervaren. Juist het bijna-absurde van het dagelijks gebeuren, waaraan de hedendaagse mens gewoon is geraakt, maar dat door Mulisch' pen voor de eerste maal zijn magische gestalte verkreeg, heeft deze verhalenbundel al in de jaren vijftig tot een klassiek gemeengoed der letteren gemaakt.
* boekverzorging: Jacques Janssen
* druk binnenwerk: Thieme (Nijmegen)
* druk omslag: Confiance (Amsterdam)
§ puntgaaf ex.
§ goed ex. (verkleurde rug), privéband in dik leer gebonden met goudbelettering op de rug, zwart reliëf op voorplat, goud op snee en blauwmarmeren schutbladen
¶ goed ex.

De versierde mens, 16e druk
16e druk

[17e] druk 1981
opgenomen in: De verhalen: 1947-1977 (2e druk; zetsel als [13e] druk)

17e [=18e] druk 1982
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als [13e] druk]
* de 16e druk in de Bellettrie Serie werd niet meegenomen in de drukgeschiedenis
* het omslag is identiek aan dat van de 14e druk, behalve dat het gelamineerd is i.p.v. linnen
* omslag: Frits Stoepman
* typografie: Jacques Janssen
* druk: Thieme (Nijmegen)

18e [=19e] druk 1986
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)
* uitgevoerd in twee varianten: gebonden in linnen met stofomslag en gebrocheerd
* omslag: Leendert Stofbergen
* typografie: Jacques Janssen
* druk: Thieme (Nijmegen)

[genaaid gebonden in donkerblauw linnen met roodgoud rugschildje, met stofomslag; zetsel als [13e] druk]
{207x132x25 mm| 369 g. | [1-6] 7-230 [231-232] p. | ISBN 90-234-6097-9}
* uitgave in de officieuze gebonden 'Verzameld Werk'-reeks
§ puntgaaf ex.

De versierde mens, 18e [=19e] druk in linnen met stofomslag
18e [=19e] druk in linnen met stofomslag

[genaaid gebrocheerd met flappen; zetsel als [13e] druk]
{201x127x22 mm | 292 g. | [1-6] 7-230 [231-232] p. | ISBN 90-234-0010-0}
* omslag als stofomslag van de gebonden 18e [=19e] druk
§ nieuw ex.
¶ puntgaaf ex., gesigneerd:
Harry Mulisch

De versierde mens, 18e [=19e] druk gebrocheerd
18e [=19e] druk gebrocheerd

19e [=20e] druk 1993
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bezige Bij Pocket. Bibliotheek Thuis 104)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als [13e] druk (verkleind)]
{175x115x19 mm | 164 g. | [1-6] 7-230 [231-240] p. | ISBN 90-234-2417-4}
* ondertitel: 'Verhalen'
* omslag: Ronald Slabbers/Leendert Stofbergen
* druk: Knijnenberg b.v. (Krommenie)
§ puntgaaf ex.

De versierde mens, 19e [=20e] druk
19e [=20e] druk

[21e] druk 2000
opgenomen in: De verhalen (4e [=3e] druk; nieuw zetsel)