Het ironische van de ironie
Over het geval G.K. van het Reve

1e druk 1976 [juni]
[z.p.]: Manteau - (Manteau Marginaal 6)

[garenloos gebrocheerd]
{195x88x8 mm | 53 g. | [1-4] 5-58 [59] p. | ISBN 90-223-0535-X}
* tekst op achterplat: In de marge van de Nederlandse literatuur speelt zich sedert jaren een schaduwgevecht af tussen twee van Nederlands bekendste schrijvers: Harry Mulisch en Gerard (Kornelis van het) Reve. / In zijn werk 'De taal der liefde' nam Reve enige in ideologisch opzicht minder voorbeeldige terzijdes op aan het adres van Mulisch en zijn komaf. Mulisch liet zich niet onbetuigd en verdedigde zich met een lang artikel, dat oorspronkelijk in 'Vrij Nederland' verscheen. Deze tekst openbaart niet alleen vele saillante details over het ontstaan van het konflikt, maar is tevens een ludiek essay en behoort mèt het grote werk van Harry Mulisch tot het bewonderenswaardigste dat hij geschreven heeft. Wij vonden dat dit dokument niet mocht verloren gaan en bieden u de door Mulisch voor deze uitgave hier en daar lichtelijk herziene versie aan. Het werd door de auteur voorzien van een kort post scriptum.
* omslagontwerp: Robert Nix
§ redelijk ex.

Het ironische van de ironie, 1e druk
1e druk

[2e] druk 1979 (24 februari)
in: Paniek der onschuld (1e druk, p. 83-111; nieuw zetsel)