Paniek der onschuld

1e druk 1979 (24 februari)
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)

[garenloos gebrocheerd]
{200x124x14 mm | 185 g. | [1-12] 13-153 [154-156] p. | ISBN 90-234-0680-X}
* tekst op achterplat: "Paniek der onschuld bevat dertien niet eerder door Harry Mulisch gebundelde teksten. De oudste stamt uit 1953, de jongste uit 1978: zijn dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs. Daartussen vindt men verhalen, artikelen uit de dagen van politieke actie, aforismen, maar ook zijn stuk bij de dood van Godfried Bomans en zijn afrekening met G.K. van het Reve. / In geconcentreerde vorm biedt deze verzameling een overzicht van Mulisch' schrijverschap, zoals het zich in de vijftiger, de zestiger en de zeventiger jaren ontwikkelde."
* bevat: Paniek der onschuld (1953), Bevrijd van de bevrijding (1954), De grafsteen van Petrus, het hanen-ei (proeve van heterodoxe geschiedschrijving, 1955), Een geldig recept? (korte reconstructie van 'Reconstructie', 1969), Meningen in marstempo (1970), Terug naar de naïviteit! (1971), Hij minder en minder (bij de dood van Godfried Bomans, 1972), Het ironische van de ironie (over het geval G.K. van het Reve, 1972), De wortels (toespraak in het Letterkundig Museum, 1973), Mededeling aan het meteorologisch conservatorium (1973), Het M-moment (1975), Gnomen (jaren 70), Over de verbeelding (dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs, 1978), Kalender (1978)
* motto: 'There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion.' - Francis Bacon
* gedateerd en gelokaliseerd: Amsterdam, december 1978
* omslag: Philip Renard
* druk: Hooiberg (Epe)
* met buikband
§ puntgaaf ex. (zonder buikband)
¶ puntgaaf ex. (zonder buikband)
¶ redelijk exemplaar (leesvouw, zonder buikband), gesigneerd met opdracht aan theatermaker en musicus Lodewijk de Boer (1937-2004) op de dag van verschijning van het boek:
Voor Lo- / aan het slot van / deze lange dag. / Van harte! / Harry M / 24.ii.1979. Op 24 februari 1979 ontving Mulisch tevens de P.C. Hooftprijs (die hem al in 1977 was toegekend).

Paniek der onschuld, 1e druk
1e druk