Egyptisch

1e druk 1983 (november)
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBPoëzie)

[genaaid gebonden in zwart linnen met goudbelettering op de rug, met stofomslag]
{1.750 ex. | 220x148x11 mm | 207 g. | [1-6] 7-61 [62-64] p. | ƒ 24,50 | ISBN 90-234-4598-8}
* colofon: 'Opus Gran' ontstond tussen 1974 en 1977. Een
afzonderlijke uitgave er van, met tekeningen van Jeroen Henneman, verscheen in juni 1982 bij Uitgeverij De Harmonie in Amsterdam. De gedichten 'Het museum I, II en III zijn hier bijgevoegd; eerder werden zij gepubliceerd in Maatstaf, 6/7, 1983. / 'De geboorte' ontstond tussen 1977 en 1983. Voorpublicatie in De Gids, 5, 1983. / 'Thales van Milete overdenkt de zee', geschreven in september 1983, verschijnt hier voor het eerst. / 'Het uur van de urn' stamt uit de tweede helft van de jaren zeventig en wordt hier voor het eerst gepubliceerd. // 'Egyptisch' is gezet uit de letter Baskerville, gedrukt door drukkerij Geuze te Dordrecht op 100 grs houtvrij offset, geleverd door de firma Proost & Brandt NV te Amsterdam, en gebonden door BV Boekbinderij v/h Firma C.H.F. Wöhrmann & Zonen te Zutphen. / De eerste oplage bedraagt 1750 exemplaren.
§ puntgaaf ex. (hapje uit franse titelpagina, overigens als nieuw)
¶ puntgaaf ex.
¶ goed ex., gesigneerd met opdracht boven het colofon aan kunstenaar en galeriehouder
Willem Snitker (1938): Voor Willem Snitker, / ter herinnering aan de samenwerking. / Harry Mulisch / Heemstede, 10/12.1983

Egyptisch, 1e druk in linnen met stofomslag
1e druk in linnen met stofomslag

2e druk 1985
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBPoëzie)

[genaaid gebrocheerd met flappen; zetsel als 1e druk]
{1.250 ex. | 215x139x6 mm | 114 g. | [1-6] 7-61 [62-64] p. | ISBN 90-234-4631-3}
* omslag als stofomslag van eerste druk
§ puntgaaf ex., met handgeschreven, gesigneerd briefje van de auteur aan diens tandarts, ingeplakt op verso titelpagina:
Beste Dolf! / Hierbij het exemplaar / van 'Egyptisch', ik / hoop dat je er plezier / aan beleeft. / Het allerbeste met jou / en de jouwen. (De / bruggen en kronen zitten / er allemaal nog in!) / Je / Harry / 20-11-1985
§ puntgaaf ex.
¶ puntgaaf ex.

Egyptisch, 2e druk gebrocheerd
2e druk gebrocheerd

ongenummerde [=3e] druk 1987 (september)
in: De gedichten: 1974-1983 (1e druk, p. 185-245; nieuw zetsel)
* uitgebreid met het gedicht 'De grote brand'