De compositie van de wereld

1e druk 1980
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebonden in grof bordeauxrood linnen met goudbelettering op de rug, met stofomslag]
{245x189x44 mm | 1156 g. | [1-14] 15-492 [493-496] p. | ISBN 90-234-5274-7}
* aangeduid als "Deel I"
* incl. 45-toeren grammofoonplaatje: "Acoustische illustratie bij het Tweede boek, Hoofdstuk 1"
* motto: "Zij begrijpen niet, hoe het uiteenstrevende / met zichzelf overeenstemt: weerkerende harmonie, / zoals bij boog en lier." - Heraclitus
* gedateerd: juni 1949-mei 1950; 1964-1965; januari-april 1976; juni 1977-maart 1980
§ puntgaaf ex., gesigneerd met opdracht op de franse titelpagina:
Voor Alice, / zonder wie het niet zo / perfect was geweest. / Harry Mulisch / xi.80
§ goed ex. (scheurtje in verkleurd stofomslag)
§ redelijk ex. (stofomslag ontbreekt)
¶ goed ex.
¶ redelijk ex. (stofomslag ontbreekt)

De compositie van de wereld, 1e druk
1e druk

2e druk 1986 (december)
Amsterdam: De Bezige Bij

[zetsel als 1e druk, enkele kleine correcties]
{[1-14] 15-535 [536] p. | ISBN 90-234-5274-7}
* verschenen in twee varianten:
gebonden in linnen en gebrocheerd
* aangevuld met een Appendix die tevens als zelfstandige uitgave verscheen voor de bezitters van de eerste druk, onder de titel
Bijlage bij de eerste druk van De compositie van de wereld.
* inclusief een extra voorwoord bij de tweede druk
* het grammofoonplaatje ontbreekt
* boekverzorging: Jacques Janssen
* druk: Hooiberg (Epe)

[genaaid gebonden in donkerblauw linnen met roodgoud rugschildje]
{10 ex.}
* tien exemplaren van de tweede druk werden gebonden in de uitvoering van de officieuze 'Verzameld Werk'-reeks, i.e. genaaid gebonden in donkerblauw linnen met roodgoud rugschildje (maar zonder stofomslag). 5 exemplaren daarvan werden de auteur aangeboden, 3 exemplaren waren voor medewerkers van de uitgeverij en 2 exemplaren waren bestemd voor het archief van de uitgeverij.

De compositie van de wereld, 2e druk in linnen
2e druk in linnen

[genaaid gebrocheerd met flappen]
{230x157x44 mm | 920 g.}
* met gele
buikband met opdruk: "Tweede druk. / Nu aangevuld met een Appendix, / waarin een Glossarium en een Synopsis, / benevens met een Bibliografie / en een Zakenregister."
§ nieuw ex.
¶ puntgaaf ex. (buikband ontbreekt)

De compositie van de wereld, 2e druk gebrocheerd
2e druk gebrocheerd

3e druk 2002
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden in zwart linnenpapier met roodgoud rugschildje, met stofomslag; nieuw zetsel]
{221x144x58 mm | [1-6] 7-649 [650-652] p. | ISBN 90-234-0443-2}
* uitgebreid met een extra motto: "The point of philosophy is to start with something so simple / as to seem not worth stating, / and to end with something so paradoxical / that no one will believe it." - Bertrand Russell
* inclusief sticker met opdruk: "Harry Mulisch / 75 jaar"
* omslag: Hollands Lof Ontwerpers (Haarlem)
* afbeelding omslag: Robert Fludd - Utriusque Cosmi Historia (1617), 'The Temple of Music'
* zetwerk: CeevanWee (Amsterdam)
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De compositie van de wereld, 3e druk
3e druk

4e druk 2008 (maart)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Ulysses)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 3e druk]
{215x136x42 mm | 775 g. | [1-6] 7-649 [650-652] p. | 19,90 | ISBN 978-90-234-2821-3}
* omslagontwerp: Studio Jan de Boer
* omslagillustratie: Arcangel Images / Hollandse Hoogte
* met foto van de auteur op
achterplat door Klaas Koppe
* vormgeving binnenwerk: CeevanWee (Amsterdam)
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De compositie van de wereld, 4e druk
4e druk