Bijlage bij de eerste druk van De compositie van de wereld

1e druk 1986 (december)
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebrocheerd met flappen]
{229x155x7 mm | 121 g. | [1-4] 5-53 [54-56] p. | ISBN 90-234-5308-5}
* los uitgegeven aanvulling ten behoeve van bezitters van de eerste druk van
De compositie van de wereld, gelijktijdig verschenen met de tweede druk (feitelijk is het een overdruk van de appendix)
* de pagina's kennen een dubbele nummering: naast 5-53 ook 491-535 (aansluitend op de eerste druk)
* met een voorwoord van de auteur, gedateerd 16 september 1986
* afbeelding omslag: Robert Fludd - Utriusque Cosmi Historia (1618), 'The Temple of Music'. Deze afbeelding is ook gebruikt voor de derde druk van
De compositie van de wereld. Daarin is het uitgavejaar gecorrigeerd naar 1617.
§ puntgaaf ex.
§ goed ex.
¶ puntgaaf ex.

Bijlage bij De compositie, 1e druk
1e druk

[2e] druk 1986 (december)
in: De compositie van de wereld (2e druk, p. 491-535; zetsel als 1e druk)

[3e] druk 2002
in: De compositie van de wereld (3e druk, p. 595-649; nieuw zetsel)

[4e] druk 2008 (maart)
in: De compositie van de wereld (4e druk)