De zaak 40/61
Een reportage

1e druk 1962 (januari [=maart])
Amsterdam: De Bezige Bij - (Kwadraatpocket 4)

[genaaid gebrocheerd]
{200x124x[17-20] mm | 240 g. | [1-9] 10-194 [195-196] p.}
* tekst op achterplat: 'In de reeks boeken, die rondom het proces-Eichmann zijn verschenen, neemt 'De zaak 40/61' een geheel eigen plaats in. Het bepaalt zich niet tot een biografie van de veroordeelde of tot de beschrijving van antisemietische gruweldaden, het behelst vooral een zeer persoonlijk ooggetuigeverslag van het historische proces in Jeruzalem en wat daar omheen hing. Het beschrijft wat niet in de kranten stond. Tweemaal reisde de auteur hiervoor naar Israël; een reportage van zijn verdere ervaringen in dat land, en van dat land zelf, verlicht de lektuur en plaatst het proces in de konkrete werkelijkheid. Voorts wordt verslag uitgebracht van een reis naar Berlijn, waar de ruïne van Eichmanns kantoor werd onderzocht, en van een reis naar Polen, waar een bezoek werd gebracht aan het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Ook wordt in enkele hoofdstukken van deze reportage (die verscheen in Elseviers Weekblad) een originele poging gedaan, de achtergronden van de massamoord te analyseren. // Geschreven met een volledige persoonlijke inzet die in elke regel voelbaar is, en mede door toedoen van een groot aantal ongepubliceerde citaten van de veroordeelde, is dit boek een uniek document geworden.'
* opdracht: 'Voor W.L. Brugsma, bij tien jaar vriendschap'
* met afbeeldingen van Eichmann
* typografie: Karel Beunis
* druk: Hooiberg (Epe)
* vanwege verschillende gebruikte papiersoorten variëren de exemplaren van de 1e druk in dikte
* in het boek staat januari vermeld als verschijningsmaand - in latere drukken is dit aangepast in maart
§ goed ex. (dunne variant), gesigneerd met opdracht aan de tandarts van de auteur en diens vrouw:
Voor Dolf en Ank - / bewaard. / Harry M. / 29.I.63
§ puntgaaf ex. (dikke variant)
¶ matig ex.

2e druk 1962 (april)
idem 1e druk
¶ matig ex., gesigneerd:
Harry Mulisch

3e druk 1962 (augustus)
* idem 1e druk

4e druk 1963 (januari)
* idem 1e druk

5e druk 1963 (juni)
* idem 1e druk

6e druk 1964 (februari)
* idem 1e druk

7e druk 1964 (oktober)
* idem 1e druk

8e druk 1966 (juni)
* idem 1e druk
¶ goed ex.

9e druk 1969 (februari)
* idem 1e druk

De zaak 40/61, 1e-9e druk
1e-9e druk

10e druk 1976 (maart)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebrocheerd met dubbele flappen; zetsel als 1e druk]
{200x125x19 mm | 260 g. | [1-9] 10-194 [195-200] p. | ISBN 90-234-0533-1}
* niet geheel zeker of de 10e druk wel afwijkt van de 1e-9e druk
* omslag: Leendert Stofbergen (cf. omslagen van
Het seksuele bolwerk (3e druk 1983) en De toekomst van gisteren (2e druk 1983))
* druk: Thieme (Nijmegen)
§ (waarschijnlijk) identieke 12e druk in bezit

11e druk 1979 (mei)
idem 10e druk

12e druk 1984 (juli)
idem 10e druk
§ puntgaaf ex.

De zaak 40/61, 10e-13e druk
10e-13e druk

13e druk 1988 (april)
* uitgegeven in twee varianten: gebonden in linnen met stofomslag en gebrocheerd

[genaaid gebonden in donkerblauw linnen met roodgoud rugschildje, met stofomslag; zetsel als 1e druk]
{207x133x24 mm | 339 g. | [1-9] 10-194 [195-200] p. | ISBN 90-234-0533-1}
* uitgave in de officieuze gebonden 'Verzameld Werk'-reeks
* omslag: Leendert Stofbergen (stofomslag identiek aan omslag 10e druk)
* druk: Thieme (Nijmegen)
§ puntgaaf ex. (licht verkleurde rug)

[garenloos gebrocheerd]
* idem 10e druk
¶ goed ex., gesigneerd:
Harry Mulisch

De zaak 40/61, 13e druk in linnen met stofomslag
13e druk in linnen met stofomslag

14e druk 1990 (januari)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bezige Bij Pocket. Bibliotheek Thuis 67)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 1e druk (verkleind)]
{175x113x18 mm | 161 g. | [1-9] 10-194 [195-204] p. | ISBN 90-234-2375-5}
* omslag: ANP/Leendert Stofbergen
* druk: Knijnenberg BV (Krommenie)
§ goed ex.

De zaak 40/61, 14e druk
14e druk

14e [=15e] druk 1999
Amsterdam: De Arbeiderspers, De Bezige Bij, Nijgh & Van Ditmar, Querido -
(Singel Pocket)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{179x110x15 mm | 140 g. | [1-8] 9-222 [223-224] p. | ISBN 90-413-7010-2}
* abusievelijk wordt deze druk voorin het boek aangeduid als de 14e
* omslagontwerp en -fotografie: Het Lab (Arnhem), Erik Vos
* foto auteur achterplat: Chris van Houts
§ nieuw ex.

De zaak 40/61, 14e [=15e] druk
14e [=15e] druk

16e druk 2001 (februari)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden in zwart linnenpapier met roudgoud rugschildje, met stofomslag; nieuw zetsel]
{207x133x26 mm | 358 g. | [1-6] 7-222 [223-224] p. | ISBN 90-234-6221-1}
* omslag: Hollands Lof
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De zaak 40/61, 16e druk
16e druk

17e druk 2006 (september)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Ulysses)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{200x125x21 mm | 263 g. | [1-6] 7-221 [222-224] p. | ISBN 90-234-2119-1}
* abusievelijk wordt in de drukgeschiedenis voorin het boek aangegeven dat de 15e druk uit januari 2001 stamt i.p.v. uit 1999
* omslagontwerp: Studio Jan de Boer
* vormgeving binnenwerk: Peter Verwey (Heemstede)
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De zaak 40/61, 176e druk
17e druk

18e (?) druk 2010 (juni)
Amsterdam: De Bezige Bij

[digitaal; nieuw zetsel?]
{ 10 | ISBN 978-90-234-4861-7}
* e-book

19e druk 2010 (november)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 17e druk?]
{200x124x21 mm | 221 p. | ISBN 978-90-234-6644-4}

De zaak 40/61, 19e druk
19e druk

ongenummerde [=20e] druk 2010 (november)
in: Opspraak (1e druk, p. 8-214; nieuw zetsel?)