Woorden, woorden, woorden

1e druk 1973 (juni)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebrocheerd]
{230x200x6 mm | 254 g. | [1-84] p.}
* uitgegeven in twee varianten: genummerd gebrocheerd en ongenummerd gebrocheerd
* vertalingen en variaties daarop van een fragment uit Hamlet van Shakespeare
* getypt, geknipt, geplakt, getekend, geschreven en van een omslag voorzien door de auteur in de zenuwachtige weken van september 1971 die voorafgingen aan de geboorte van zijn eerste kind
* druk: Offsetdrukkerij Interman (Amsterdam)

{25 ex.}
* genummerd en gesigneerd door de auteur
§ puntgaaf ex. (nr. 18), gesigneerd in zwarte pen:
Harry Mulisch. Daaronder in blauwe pen een opdracht aan de tandarts van de auteur: Voor Dolf. - 7. oct. 1973

Woorden, woorden, woorden, 1e druk genummerd
1e druk genummerd

{975 ex.}
* op de nummering en signatuur na identiek aan genummerde eerste druk
§ puntgaaf ex.
¶ goed ex.

Woorden, woorden, woorden, 1e druk ongenummerd
1e druk ongenummerd

2e druk 1987
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebrocheerd; zetsel als 1e druk]
{210x195x10 mm | 182 g. | [1-84] p. | ISBN 90-234-5312-3}
* aangevuld met twee vertalingen van het fragment uit Hamlet van Shakespeare, te weten van Hugo Claus (1985) en Gerrit Komrij (1986)
* het colofon uit de eerste druk is niet meer opgenomen
* druk: Thieme (Nijmegen)
§ puntgaaf ex.

Woorden, woorden, woorden, 2e druk
2e druk