De wijn is drinkbaar dank zij het glas

1e druk 1976
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBPoëzie)

[garenloos gebrocheerd]
{216x137x6 mm | 86 g. | [1-4] 5-49 [50-52] p. | ISBN 90-234-4504-X}
* omslagontwerp: Elise de Vries
* druk: Thieme (Nijmegen)
* bevat de volgende gedichten en -cycli: 'Reklame', 'Verweer', 'Hinkelbaan', 'Modern landleven', 'Etmaal', 'Sonnet van het bed', 'Klassiek visioen', 'Middeleeuwse legende', 'Constantijn Huygens maakt een inktmop', 'Romantisch refrein', 'Cassanova's grafschrift', 'Sarrasani'-cyclus ('Clownsnummer', 'Jongleursnummer', 'Paardenummer'), 'Kind en kraai'-cyclus ('Boezem', 'Pop', 'Vertrek', 'Zorg', 'Gelag', 'Aanzoek', 'Spel', 'Verzoening', 'Samenhang', Vergezicht', 'Spiegel'), 'Ongerijmdheden'-cyclus ('1-11')
§ puntgaaf ex.

De wijn is drinkbaar dank zij het glas, 1e druk
1e druk

2e druk 1986
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bezige Bij Poëziepocket 7)

[genaaid gebrocheerd; zetsel als 1e druk (fotografisch verkleind)]
{175x108x4 mm | 61 g. | [1-4 5-57 [58-60] p. | ISBN 90-234-4626-7}
* met een nawoord van Kees Fens (gedateerd januari 1986)
* omslag: afbeelding van een werk van Lucebert, gedeelte van een wand in het Nederlands Letterkundig Museum
* foto van de auteur op achterplat door Jaap Pieper
* druk: Thieme (Nijmegen)
§ puntgaaf ex.
§ puntgaaf ex. van de (blanco) dummy. In tegenstelling tot de uiteindelijke versie is het ruggetje niet blanco maar staan auteursnaam en titel afgedrukt in oranje. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat er ander papier gebruikt is, waardoor het boekje iets dikker is. Ook is het niet genaaid gebrocheerd maar garenloos gebrocheerd. Ten slotte ontbreekt de foto van de auteur op het achterplat.

De wijn is drinkbaar dank zij het glas, 2e druk
2e druk

[3e] druk 1987 (september)
in: De gedichten: 1974-1983 (1e druk; nieuw zetsel)