Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag

1e druk 1961 (november)
Amsterdam: De Bezige Bij

[geniet]
{132x196x3 mm | 30 g. | [1-3] 4-31 [32] p. | ƒ 0,90}
* met op de achterflap een 'Moraal', gedateerd 3 november 1961: Deze uitval is gericht op de even goedbedoelde als funeste insinuaties van de z.g. 'Bescherming Bevolking' als zou er een redelijke mogelijkheid bestaan, een volgende oorlog te overleven. Door het verspreiden van deze illusie wordt de volgende oorlog gebagatelliseerd en daardoor dichterbij gebracht. Een volgende oorlog zal in zijn beslissende stadium - als één der partijen zijn ondergang ziet naderen - niet uitgevochten worden met A-bommen, niet met H-bommen, maar met Cobalt- en neutronenbommen, begeleid door de onbeschrijflijkste chemische en bakteriologische wapens. Na het afwerpen van de laatste bom zal de oorlog nog eeuwenlang voortgaan - totdat de laatste mens met twee hoofden en drie benen in het stralende stof zinkt. / Als het de 'Bescherming Bevolking' op realistische wijze om het welzijn der mensen ging, had zij alleen dit kunnen doen: elf miljoen gifkapsules uitreiken, met een slok radioaktief water in te nemen bij het uitbreken van de oorlog. Evenzo de BB's in andere landen. Hun taak kan slechts zijn: het doen uitbreken van die paniek onder de mensheid, die de machthebbers hun wapens en redeneringen uit handen slaat. Vóór alles moet de gereglementeerde voorbereiding van de ondergang (waarvan de 'bescherming' een deel is) plaatsmaken voor een kollektieve angstaanval, een staking der totale wereldbevolking, een massale demoralisatie en chaos, waarin nu het enige behoud van het menselijke geslacht schuilt.
* de auteur baseerde het pamflet op een brochure van de Dienst Bescherming Bevolking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, getiteld 'Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf'. Dit geniete boekje (8 p.) werd in het najaar van 1961 aan de Nederlandse bevolking gezonden ter voorbereiding op een eventuele kernoorlog. Hierbij werd een vouwblad meegestuurd, getiteld 'Wenken voor eerste hulp', tezamen in een bewaarenvelop. In oktober 1961 werd in een aparte bewaarenvelop nog een 'Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf' toegestuurd. Dit geniete boekje (32 p.) kent een soortgelijk uiterlijk als het pamflet van de auteur.
* met illustraties
§ puntgaaf ex., inclusief de drie brochures (nieuw) en twee enveloppen (puntgaaf)
§ redelijk ex. (hapje uit omslag, gerepareerde rug), met gesigneerde opdracht aan de tandarts van de auteur en zijn vrouw:
Voor Dolf en Ank / Harry

Wenken voor de bescherming, 1e druk
1e druk

[2e] druk 1967 (juli)
in: Wenken voor de Jongste Dag (1e druk; nieuw zetsel)
* gewijzigde titel: Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de Jongste Dag
* zonder 'Moraal', maar met een toelichting onder de titel 'Kalender, 5'
* met illustraties (van Ernst Gienow), afwijkend van die van de 1e druk

3e druk 1981 (november)
Amsterdam: De Bezige Bij

[geniet; nieuw zetsel]
{180x110x3 mm | 54 g. | [1-4] 5-53 [54-56] p. | ISBN 90-234-5281-X}
* gewijzigde titel: 'Ongewijzigde maar thans geheime wenken voor uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag'
* met 'Bij de derde druk (1981)', naast 'Bij de eerste druk (1961)' (= 'Moraal' van de achterflap van de 1e druk) en 'Bij de tweede druk (1967)' (= 'Kalender, 5' van de [2e] druk)
* met illustraties, afwijkend van die van eerdere drukken
§ goed ex.

Wenken voor de bescherming, 3e druk
3e druk