Voer voor psychologen

1e druk 1961 (februari)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 4)
[garenloos gebrocheerd]
{198x126x23 mm | 283 g. | [1-6] 7-239 [240] p.}
* waarin opgenomen: 'Voorwoord', 'Voer voor psychologen', 'De tegenaarde', 'Harry en het woord', 'Manifesten', 'Zelfportret met tulband'
* 'Kalender': 'Voer voor psychologen' werd in mei 1956 geschreven voor de bundel 'Schrijvers blootshoofds', die in hetzelfde jaar verscheen. 'De tegenaarde' stamt uit 1955; fragmenten er uit deden op 12 april 1957 dienst bij de opening van een expositie van Karel Appel in de galerie Espace, Haarlem. Eerder verschenen in de Kroniek voor Kunst en Kultuur 1961. 'Manifesten' stonden in Podium 58, 1, bij het aanvaarden van het (inmiddels weer verlaten) redakteurschap. Op 30 augustus 1958 verscheen een
boekuitgave in een beperkte, genummerde en beduimelde oplage bij Uitg. J. Heijnis Tsz., Zaandijk. 'Zelfportret met tulband' ontstond in deze vorm tussen 1958 en 1960, maar bevat fragmenten, die tot vijf jaar vroeger geschreven en incidenteel gepubliceerd werden in o.a. De Haagse Post en Het Vrije Volk; het hele stuk verscheen in De Gids 1960/'61.
* motto: 'Menigmaal zal één man gezien worden als drie, / en de drie wandelen tezamen; / en degene die het meest werkelijk is, / verlaat hem ten slotte' - Leonardo da Vinci
* tekening op omslag uit Andreas Vesalius - De humani corporis fabrica (1555)
* met op
achterplat een citaat uit het voorwoord: 'En nu - het voer staat opgediend, H.H. psychologen! Vandaag eten wij mensenvlees. Mahlzeit! Dat jullie er geen indigestie van mogen krijgen, kannibalen met je vegetariërziel.'
* latere drukken geven aan dat de maand van uitgave van de eerste druk maart was i.p.v. februari
* druk: Bosch (Utrecht)
§ redelijk ex., gesigneerd met opdracht aan de tandarts van de auteur en zijn vrouw:
Voor Dolf! / en Ank! / Harry / v.'61
§ puntgaaf ex.

2e druk 1961 (april)

* idem 1e druk

3e druk 1961 (juni)

* idem 1e druk

4e druk 1962 (maart)

* idem 1e druk

5e druk 1962 (juli)

* idem 1e druk

6e druk 1963 (maart)

* idem 1e druk

7e druk 1963 (november)

* idem 1e druk

8e druk 1964 (juni)

* idem 1e druk

9e druk 1965 (maart)

* idem 1e druk

10e druk 1966 (november)

* idem 1e druk

11e druk 1968 (januari)

* idem 1e druk

12e druk 1972 (februari)

* idem 1e druk
* ISBN: 90-234-0004-6
§ puntgaaf ex. (naam voorin), gesigneerd:
Harry Mulisch / 7.xii.1973

13e druk 1974 (februari)

* idem 1e druk
* vanaf deze druk is de serienaam BBLiterair i.p.v. Literaire Reuzenpocket

14e druk 1974 (augustus)

* idem 1e druk

15e druk 1978 (december)

* idem 1e druk

16e druk 1983 (mei)

* idem 1e druk

Voer voor psychologen, 1e-16e druk
1e-16e druk

17e druk 1993 (februari)
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bezige Bij Pocket. Bibliotheek Thuis 105)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 1e druk (verkleind)]
{175x115x18 mm | 166 g. | [1-6] 7-231 [232-240] p. | ISBN 90-234-2418-2}
* ondertitel: Zelfportret
* omslag: Ronald Slabbers/Leendert Stofbergen
* tekst op achterplat: Het in 1961 verschenen 'zelfportret' 'Voer voor psychologen' - waarvan de titel in het algemeen spraakgebruik is ingelijfd - bestaat uit vijf afdelingen met autobiografische notities, aforismen en herinneringen aan Mulisch' jeugd, Hein Donner, Lou de Palingboer e.a. / Dit amusante, inmiddels klassieke boek gaat over 'het moeilijke maar uitverkoren lot', Harry Mulisch te zijn. // 'Als u een mooi en machtig boek wilt lezen, een aanwinst voor onze literatuur, dan moet u zich op dit 'Voer voor psychologen' werpen.' Louis Paul Boon
* foto van de auteur op achterplat: Leo Vogelzang
* druk: Knijnenberg bv (Krommenie)
§ puntgaaf ex.

Voer voor psychologen, 17e druk
17e druk

18e druk 1998
Amsterdam: De Arbeiderspers, De Bezige Bij, Nijgh & Van Ditmar, Querido - (Singel Pocket)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{179x111x12 mm | 162 g. | [1-8] 9-255 [256] p. | ISBN 90-413-7009-9}]
* ondertitel: Zelfportret
* omslagontwerp: Het Lab (Arnhem) - Erik Vos
§ nieuw ex.

Voer voor psychologen, 18e druk
18e druk

18 [=19e] druk 2001 (februari)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden in zwart linnenpapier met roodgoud rugschildje, met stofomslag; nieuw zetsel]
{206x133x30 mm | 394 g. | [1-6] 7-251 [252-256] p. | ISBN 90-234-6220-3}
* in de drukgeschiedenis op de copyrightpagina is de uitgave als Singel Pocket abusievelijk niet meegenomen
* omslag: Hollands Lof
* foto van de auteur op achterplat: Chris van Houts
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

Voer voor psychologen, 18e [=19e] druk
18e [=19e] druk

19e [=20e] druk 2010 (november)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden met stofomslag]
{222x149x28 mm | 232 p. | 19,90 | ISBN 978-90-234-5873-9}
* NBD|Biblion recensie: Deze bundel teksten met autobiografische inslag is op te vatten als voorlopig commentaar op eigen werk en schrijverschap. De aforistische stijl - waardoor wel gesproken is van 'orakeltaal' - hangt nauw samen met het overheersende thema: de verwantschap die de auteur voelt met de alchemisten. Ook hij is op zoek naar de Steen der Wijzen en probeert zich rekenschap te geven van een samenvattend levensbeginsel, overigens niet zonder ironie en speelsheid. Zijn schrijven is tegelijk zijn manier van denken en zijn manier om ervaringen op te doen. 'Zelfportret met tulband' (1958-1960) is wellicht het meest geslaagde opstel; in sobere, aangrijpende bewoordingen beschrijft Mulisch hierin de dood van zijn vader en het afscheid van zijn moeder.

Voer voor psychologen, 19e [=20e] druk
19e [=20e] druk