Soep lepelen met een vork
Tegen de spellinghervormers

1e druk 1972 [januari]
Amsterdam: De Bezige Bij - (Speciale paperback)

[garenloos gebrocheerd]
{190x143x10 mm | 139 g. | [1-6] 7-79 [80-84] p. | ISBN 90-234-5132-5}
* motto: 'in Vranckrijck hebben eenige geesten de spelling willen hervormen, en juist schryven gelijck men spreeckt; dan sy sijn niet gevolght geworden van de treffelijckste schrijvers, die ongetwijffeld gewigtige reden daer toe gehad hebben.' - Vondel
* op achterplat een schooldictee van Mulisch
* gelokaliseerd en gedateerd: Amsterdam, november 1971
* omslag en typografie: Tessa Fagel
* druk: Van Boekhoven-Bosch nv (Utrecht)
§ puntgaaf ex.

2e druk 1972 [januari]
* idem 1e druk

Soep lepelen met een vork, 1e-2e druk
1e-2e druk