Wat poŽzie is
Een leerdicht

1e druk 1978 [augustus]
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep

[genaaid met cahiersteek in wit karton, met stofomslag]
{1.000 ex. | 220x146x3 mm | 69 g. | [1-6] 7-23 [24] p. | É 10}
*colofon: 'Wat poëzie is', een 'leerdicht' van Harry Mulisch, geschreven in maart 1978, werd gezet uit de letter Spectrum, gedrukt door Koninklijke Drukkerij Van de Garde BV, Zaltbommel, en gebonden door Wöhrmann boekbinders BV, Zutphen. Deze eerste oplage bedraagt 1000 exemplaren. / Typografische verzorging: Jacques Janssen.
* motto: 'Certo non niego che al disporsi bisogna tempo, discorso, studio, et fatica: ma come diciamo che la alteratione si fá in tempo, et la generatione in istante; et come uegciamo che con tempo s'aprono le fenestre, et il sole entra in un momento: cossi accade proportionalmente al proposito.' (Ik loochen beslist niet dat het tijd, onderzoek, studie en moeite kost om zich ontvankelijk te maken; maar evenzo als verandering zich in een bepaalde tijdsspanne voltrekt, verwekking daarentegen in een ogenblik, en evenzo als het tijd kost om het raam te openen, de zon echter in een ogenblik naar binnen valt: zo is het ook hier.) - Giordano Bruno, De gl'heroici furori, II, dial. IV
* een tweede oplage van de eerste druk (1.500 ex.) verscheen in 1979
§ puntgaaf ex., gesigneerd met opdracht aan Ben Hosman, destijds werkzaam als rechterhand van Johan Polak bij uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep:
Voor Ben, / met dank voor alle zorg! / Harry Mulisch / viii.1978
§ goed ex., gesigneerd met opdracht aan de tandarts van de auteur en diens vrouw:
Voor Ank en Dolf - / Harry / 7.oct.1978
§ goed ex., gesigneerd met opdracht aan schrijver Hugo Claus:
Dank, dichter - / jij, die altijd tijd hebt - / voor de eeuwige kalender. / H. / i.1979
§ goed ex.
§ goed ex.
¶ goed ex. (2x)
¶ matig ex.

Wat poŽzie is, 1e druk
1e druk

[2e] druk 1987 (september)
in: De gedichten: 1974-1983 (1e druk, p. 165-183; nieuw zetsel)

2e [=3e] druk 1997
Groningen: CAHIER - (Plantynreeks)

[genaaid gebonden in dainel (i.e. een soort fluweel) met goudkleurig leeslint; nieuw zetsel]
{1.500 ex. | 186x120x10 mm | 156 g. | [1-7] 8-46 [47-50] p. | ISBN 90-802393-4-8}
* colofon: 'Wat poëzie is', geschreven in 1978, is uitgegeven ter ere van de 70ste verjaardag van Harry Mulisch. De bundel werd in opdracht van Alberdina Liewes, uitgever van CAHIER te Groningen, gedrukt op pordenone door de Handelsdrukkerij van 1874 te Leeuwarden, gezet uit de perpetua en door boekbinderij Spiegelenberg te Zoetermeer in dainel gebonden in een oplage van 1500 exemplaren. // Illustraties Pieter Janszoon Saenredam // Met dank aan Grafisch Papier, Andelst
* met 16 illustraties van Pieter Janszoon Saenredam en twee foto's van een jonge en oude Mulisch
§ nieuw ex. (2x)
¶ puntgaaf ex.

Wat poŽzie is, 2e druk
2e [=3e] druk