De oer-aanslag

1e druk 1995 [januari]
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebonden in linnen rug met zilverbelettering en kartonnen platten met linnen hoeken]
{750 ex. | 333x208x11 mm | 555 g. | [1-68] p.}
* colofon: 'De oer-aanslag' van Harry Mulisch - op verzoek van de uitgever door de auteur ter beschikking gesteld - werd ter gelegenheid van de jaarwisseling 1994-1995 gezonden aan vrienden van De Bezige Bij. 'De oer-aanslag' werd gezet en gedrukt door Drukkerij Hooiberg en gebonden door Boekbinderij Callenbach. De oplage bedroeg 750 exemplaren.
* bevat een facsimile van het gedeelte van het onvoltooide manuscript van 'De ontdekking van Moskou' dat uitgroeide tot 'De aanslag'
* met een Korte Oriëntatie van de auteur, gelokaliseerd en gedateerd: Amsterdam, 17 november 1994
* inclusief kaartje met nieuwjaarswens van de uitgever: 'Bestuur, directie en medewerkers wensen u voorspoed en geluk in het nieuwe jaar.'
§ nieuw ex.

De oer-aanslag, 1e druk
1e druk

1e [=2e] druk 1996
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebrocheerd met flappen; zetsel als 1e druk]
{327x206x9 mm | 557 g. | [1-8] 9-10 [11-72] 73-109 [110] p. | ISBN 90-234-3498-6}
* ondertitel: 'Toegelicht en bezorgd door Marita Mathijsen'
* handelsuitgave van het jaarwisselingsgeschenk, uitgebreid met een transcriptie van de handgeschreven pagina's en een toelichting en tekstverantwoording door Marita Mathijsen
* tekst op achterplat: In april 1981 begon Harry Mulisch aan de zesde versie van een roman waaraan hij met grote tussenpozen sinds 1961 werkte: 'De ontdekking van Moskou'. Omdat het voor die roman noodzakelijk was een van de hoofdpersonages wees te maken, kwam de schrijver op een idee dat de kiem vormde van zijn succesroman 'De aanslag': 'Onmiddellijk verscheen er een situatie van vier huizen voor mijn ogen, aan een bevroren kanaal... Ik dacht aan zo'n zes of zeven, desnoods tien bladzijden voor die episode, maar het werden er meer en meer, zonder dat het einde in zicht kwam: het begon uit te groeien tot een gezwel, een carcinoom dat mijn roman dreigde te vernietigen. Op 21 januari besloot ik operatief in te grijpen, de roman er van te bevrijden en het fragment uit te werken tot een afzonderlijke novelle. Ik nam een stanleymes en sneed de negenentwintig pagina's uit het dikke, folio-notulenboek, waarin ik werkte.' / Deze uitgave van 'De oer-Aanslag' bevat de negenentwintig handgeschreven pagina's in facsimile, een transcriptie van de tekst en een toelichtende inleiding door de auteur. Daarnaast worden de verschillen tussen oerversie en uiteindelijke roman onderzocht in een afsluitend essay van Marita Mathijsen. Zo kan de lezer de allereerste versie lezen van een van de succesvolste romans die ooit in het Nederlands verschenen, en als het ware over de schouder van onze grootste schrijver meekijken terwijl hij aan het werk is.
* druk: Hooiberg (Epe)
§ puntgaaf ex.

De oer-aanslag, 1e [=2e] druk
1e [=2e] druk