De kamer
gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van 'De Romans' door Marita Mathijsen

1e druk 1997
Amsterdam: De Bezige Bij - (Mulisch' Universum. De Romans)

[garenloos gebrocheerd]
{190x120x6 mm | 86 g. | [1-6] 7-84 p. | ISBN 90-234-3720-9}
* uitgave als toevoeging bij elf romans in een cassette, t.g.v. de 70e verjaardag van de auteur
* tekst op copyrightpagina: Het verhaal 'De kamer' is het debuut van Harry Mulisch. Het verscheen in 'Elseviers Weekblad' op 8 februari 1947. De redactie herspelde het naar de toenmalige regels. Het was (abusievelijk) ondertekend met H.K.V. Mulivsch. In de herfst van 1984 werd het verhaal als
roofdruk uitgegeven door uitgeverij d'Onderkruiper te Nieuwervaart in een oplage van honderd genummerde exemplaren.
* omslag: Rudo Hartman
* foto van de jonge auteur op achterplat
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De kamer, 1e druk
1e druk

2e druk 2000
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebrocheerd met flappen; nieuw zetsel]
{199x124x10 mm | 134 g. | [1-6] 7-92 [93-96] p. | ISBN 90-234-3883-3}
* licht gewijzigde ondertitel: 'gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen'
* de drukgeschiedenis van de eerste druk is uitgebreid met de jaren 1997-2000
* foto van de auteur op achterflap: Chris van Houts
* tekst op achterflap: 'De kamer' is het verhaal waarmee Harry Mulisch debuteerde op 8 februari 1947 in 'Elseviers Weekblad'. Over de publicatie van dit eerste verhaal schreef Harry Mulisch later: 'Toen ik de krant opensloeg en het zag staan, wist ik: dit is het. Alles wat er verder in de krant stond, werd overstraald door het licht dat ik toen zag, en ook alles in alle andere kranten en boeken waar ook ter wereld, te land, ter zee of in de lucht, - ik keek naar mijn naam als naar de opkomende, zij het voorshands verkeerd gespelde zon, die sterren en planeten deed verbleken.'
* omslag: Hollands Lof/Michel Ruyven
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.
§ nieuw ex. van een dummy, garenloos gebonden in linnenpapier, volledig blanco, met licht afwijkend stofomslag (een tekening van een deur is toegevoegd aan het typografische ontwerp, de achterflap is blanco en op de rug ontbreekt de ondertitel)

De kamer, 2e druk
2e druk