Het licht

1e druk 1988 (maart)
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid met cahiersteek, met flappen]
{179x110x6 mm | 51 g. | [1-8] 9-38 [39-40] p. | ISBN 90-234-5313-1}
* opdracht: Voor Marcel Parcival Arthur van Dam
* motto: 'Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege der wahren Kunst und Wissenschaft steht.' - Einstein
* geschreven van 6 tot 27 januari 1988 en op 30 januari ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Marcel van Dam in besloten kring voorgedragen.
* eerder gepubliceerd op 12 februari in NRC Handelsblad
* druk: Thieme (Nijmegen)
§ goed ex.
¶ goed ex.

Het licht, 1e druk
1e druk

ongenummerde [=2e] druk 1990
in: De zuilen van Hercules (1e druk, p. 75-92; nieuw zetsel)