Tussen hamer en aambeeld

1e druk 1952 (september)
Amsterdam: De Arbeiderspers - (De Boekvink. Litteratuur in Miniatuur)

[genaaid gebrocheerd met stofomslag]
{500 ex. | 200x127x7 mm | 85 g. | [1-4] 5-67 [68] p.}
* officiële debuut van de auteur
* gelokaliseerd en gedateerd: Haarlem, juli-augustus 1947
* omslag: H. Salden
§ puntgaaf ex. (opdrachtje voorin)
§ matig ex. (stofomslag ontbreekt)
¶ puntgaaf ex.

Tussen hamer en aambeeld, 1e druk
1e druk

[2e] druk 1977 (september)
in: Verzamelde verhalen 1947-1977 (1e druk; nieuw zetsel, herzien)

[3e] druk 1981
in: De verhalen: 1947-1977 (2e druk; zetsel als [2e] druk)

2e [=4e] druk 1999 (31 augustus)
Schoorl: Conserve

[genaaid gebonden in karton met (doorschijnend) stofomslag en paarsbruin leeslint; nieuw zetsel]
{207x131x18 mm | 245 g. | [1-4] 5-125 [126-128] p. | ISBN 9054291214}
* ondertitel: 'Novelle'
* gebaseerd op de herziene [2e] druk uit 1977
* met een nawoord van Arnold Heumakers
* met drie kopieën van gecorrigeerde pagina's uit de 1e druk en een pagina facsimile van het typoscript van de 1e druk
* met een foto van de uitreiking van de Reina Prinsen Geerligsprijs aan Harry Mulisch
* met een bibliografische notitie over het verhaal
* gezet in de Apolline, corps 16/11
* druk: Drukkerij Groenevelt (Landgraaf)
* bindwerk: Binderij De Ruiter (Zwolle)
§ nieuw ex.
¶ puntgaaf ex.

Tussen hamer en aambeeld, 4e druk
2e [=4e] druk

[5e] druk 2000
in: De verhalen (4e [=3e] druk; nieuw zetsel)