De diamant
Een voorbeeldige geschiedenis

1e druk 1954
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebonden in zwart linnen met rode en gele opdruk, met stofomslag]
{213x132x30 mm | 333 g. | [1-4] 5-230 [231-232] p.}
* gelokaliseerd en gedateerd: Haarlem, 1949/1954
* stofomslag en bandontwerp: Lotte Ruting
* met aan het begin van elk van de vier delen een illustratie van Lotte Ruting
* tekst op voorplat van stofomslag: Harry Mulisch // De Diamant // Ieder kent wel de gruwelverhalen, die verbonden zijn aan beroemde diamanten. Door de eeuwen heen zouden zij hun bezitters dood en verderf hebben gebracht; hun geschiedenissen zijn een aaneenschakeling van rampen en verdoeming. Van deze geschiedenissen is dit laatste werk van Harry Mulisch de humoristische persiflage. / Omstreeks 500 v. Chr. vindt in Voor-Indië een eenvoudig man een reusachtige diamant. Deze vondst blijkt politieke consequenties te hebben, waaraan hij ten offer valt. Hij is het eerste maar lang niet het laatste slachtoffer: de diamant kijkt niet op een mensenleven. Wij volgen hem op zijn vernielende tocht naar het Rome rond het begin van onze jaartelling, waar hij een geweldige slavenopstand bewerkstelligt; wij volgen hem in snelle vaart naar China, naar Tibet en tenslotte naar het Amsterdam van vandaag, waar hem een onverhoeds einde wordt bereid. Dit alles is beschreven in een lichtvoetige stijl, die psychologische scherpte, humor en poëzie in een verbluffende synthese verenigd (sic). / Maar dit verhaal, zoals uit de ondertitel blijkt, is meer dan slechts een persiflage. Bij nader toezien schemert door de humoristische opperhuid nog een heel andere geschiedenis heen, nl. de geschiedenis van het grote denkbeeld, de heilsboodschap: zijn geboorte ver van de mensen, zijn opgang en hoogtepunt, en zijn neergang in misverstand en decadentie; zijn dood in potsierlijke verleugening tenslotte. / Ongetwijfeld zal men opmerken, dat als patroon hiervoor de geschiedenis van het Boeddhisme is gebruikt, - een patroon, dat soms tot in details is gevolgd, dan weer (zoals in het romeinse hoofdstuk) geheel is losgelsaten. Want de bedoeling van de auteur was niet het schijven van een allegorie met deze ene betekenis, maar het tonen van een schema van meer algemene geldigheid. Maar hoe ernstig dit schema ook mag zijn, de uitwerking die het hier krijgt is vederlicht op de hand. Vele der portretten en scènes uit dit boek zullen de lezer voorgoed bijblijven.
* druk: De Mercuur (Hilversum)
§ goed ex., gesigneerd met
opdracht: Voor mevrouw Dirkse (?), / voor haar lieve gast- / vrijheid, / en voor Bram, haar / man, mijn vriend, / die mij dankbaar / heeft weten te maken. / Harry Mulisch / mei '54
§ goed ex., gesigneerd met opdracht aan de tandarts van de auteur en zijn vrouw:
10 nov. '54 / Voor Dolf (en Ankie natuurlijk) / deze brug en gouden kroon / voor de geest! / Harry Mulisch
§ redelijk ex. (stofomslag ontbreekt), gesigneerd:
Harry Mulisch / '54
§ puntgaaf ex.
§ goed ex. (stofomslag ontbreekt, naam op franse titelpagina)
§ puntgaaf dummy-exemplaar. Het boek wijkt af van de gewone eerste druk: er is geen stofomslag aanwezig, het boek is een stuk dikker omdat er steviger papier gebruikt is, slechts de eerste 16 pagina's zijn bedrukt, de copyrightpagina is blanco, de titelpagina van het eerste deel is genummerd (p. 9)
¶ goed ex.

De diamant, 1e druk
1e druk

2e druk [1959]
Amsterdam: Voor De Bezige Bij uitgegeven door J.M. Meulenhoff - (Meulenhoff Pockets 43)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{174x109x14 mm | 114 g. | [1-4] 5-192 p.}
* omslagontwerp: Bert Bouman
* vanaf deze druk geen illustraties meer
* typografie en druk: Bosch (Utrecht)
* met lovende recensies op achterplat, onder de kop 'Bewijs van grootmeesterschap'
§ goed ex.
¶ goed ex.

De diamant, 2e druk
2e druk

3e druk 1960
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 37)

[genaaid gebrocheerd; nieuw zetsel]
{199x129x17 mm | 226 g. | [1-6] 7-182 [183-184] p.}
* met op achterplat een foto van de auteur en recensies
* druk: Mouton & Co (Den Haag)

4e druk 1962

* idem 3e druk

5e druk 1963

* idem 3e druk
§ goed ex. (naam voorin)

De diamant, 3e-5e druk
3e-5e druk

6e druk 1964
Amsterdam: De Bezige Bij - (Literaire Reuzenpocket 37)

[genaaid gebrocheerd; zetsel als 3e druk]
{200x127x18 mm | 227 g. | [1-6] 7-182 [183-184] p.}
* met een foto van de auteur op achterplat
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
§ goed ex.

7e druk 1966

* idem 6e druk
§ goed ex., misdruk: het boekblok (garenloos i.p.v. genaaid) zit in een omslag van W. Hussem - Voor twee scharren blauwbekken

De diamant, 6e-7e druk
6e-7e druk

8e druk 1970
Amsterdam: De Bezige Bij - (B.B. Herdruk)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 3e druk]
{200x124x17 mm | 229 g. | [1-6] 7-182 [183-184] p. | ISBN 90-234-2118-3}
* omslag: Wout Muller
* foto van de auteur op achterplat door Eddy Posthuma de Boer
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
§ redelijk ex.

De diamant, 8e druk
8e druk

9e druk 1973
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bij Reeks)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 3e druk]
{200x125x16 mm | 220 g. | [1-6] 7-182 [183-184] p. | ISBN 90-234-2118-3}
* omslag: Wout Muller (gelijk aan dat van de 8e druk, maar andere kleurstelling en typografie)
* foto van de auteur op achterplat door Eddy Posthuma de Boer
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
§ puntgaaf ex.

10e druk 1975

* idem 9e druk
§ nieuw ex.

De diamant, 9e-10e druk
9e-10e druk

11e druk 1978
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)

[genaaid gebrocheerd in wit linnen met zilveren belettering; nieuw zetsel]
{200x125x22 mm | 277 g. | [1-6] 7-231 [232] p. | ISBN 90-234-0037-2}
* omslag: Leendert Stofbergen
* op achterplat een recensie: 'Achter de lichtheid, het parodiërend spel met woord en gedachte, voelt men hoe Mulisch' oordeel over de mensen uitvalt, achter wier zogenaamd ernstig beredderen van de wereldse zaken hij de werkelijk gevaarlijke, onverantwoordelijke frivoliteit ziet schuilgaan, die hen blind maakt voor het heil, het geluk.' - Adriaan van der Veen NRC
* druk: Mouton N.V. (Den Haag)
§ goed ex.
¶ goed ex.

De diamant, 11e druk
11e druk

12e druk 1986
Amsterdam: De Bezige Bij - (Bezige Bij Pocket 35. Bibliotheek Thuis)

[garenloos gebrocheerd; zetsel als 11e druk (verkleind)]
{175x115x21 mm | 178 g. | [1-6] 7-231 [232-240] p. | ISBN 90-234-2339-9}
* omslag: Ronald Slabbers/Leendert Stofbergen
* druk: Van Boekhoven-Bosch bv (Utrecht)
§ puntgaaf ex.

De diamant, 12e druk
12e druk

13e druk 1987
Amsterdam: De Bezige Bij - (BBLiterair)

* uitgegeven in twee varianten: gebonden in linnen met stofomslag en gebrocheerd
* 'gereinigde' druk
* druk: Thieme (Nijmegen)

[genaaid gebonden in donkerblauw linnen met roodgoud rugschildje, met stofomslag; nieuw zetsel]
{200x126x29 mm | 449 g. | [1-6] 7-299 [300] p. | ISBN 90-234-0037-2}
* uitgave in de officieuze gebonden 'Verzameld Werk'-reeks
§ puntgaaf ex.

De diamant, 13e druk in linnen met stofomslag
13e druk in linnen met stofomslag

[genaaid gebrocheerd met flappen; nieuw zetsel]
{200x126x29 mm | 364 g. | [1-6] 7-299 [300] p. | ISBN 90-234-0037-2}
* omslag als stofomslag van gebonden 13e druk
§ nieuw ex.

De diamant, 13e druk gebrocheerd
13e druk gebrocheerd

14e druk 1997
Amsterdam: De Bezige Bij - (Mulisch' Universum. De Romans 2)

[garenloos gebrocheerd; nieuw zetsel]
{3.000 ex. | 190x120x17 mm | 256 g. | [1-4] 5-274 [275-276] p. | ISBN 90-234-3720-9}
* uitgave als tweede deel van elf romans in een cassette, t.g.v. de 70e verjaardag van de auteur
* omslag: Rudo Hartman
* met een foto van de auteur op achterplat door C. de Boer
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.
§ nieuw dummy-exemplaar. Het boek wijkt af van de gewone druk: het is volledig blanco, iets groter en dikker, het kent geen serie-aanduiding (in de dummy zijn de boeken op dikte zijn gesorteerd i.p.v. op anciënniteit), op de rug staat een foto van de auteur en de serienaam 'De Romans', het omslag is glad gelamineerd i.p.v. 'linnenlook'

De diamant, 14e druk
14e druk

15e druk 2001 (september)
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden in zwart linnenpapier met roodgoud rugschildje, met stofomslag; zetsel als 14e druk]
{206x131x28 mm | 423 g. | [1-4] 5-274 [275-276] p. | ISBN 90-234-6246-7}
* omslag: Hollands Lof/Michel Ruyven
* foto van de auteur op achterplat door Chris van Houts
* druk: Hooiberg (Epe)
§ nieuw ex.

De diamant, 15e druk
15e druk

[16e] druk 2010 (december)
in: De diamant, archibald strohalm, Het zwarte licht (1e druk, p. 7-249; nieuw zetsel)