Chantage op het leven

9e [=1e] druk 1971 (mei)
Amsterdam: De Bezige Bij

[genaaid gebrocheerd]
{199x161x8 mm | 120 g. | [1-6] 7-66 [67-68] p. | ISBN 90-234-5102-3}
* eerste afzonderlijke publicatie van het verhaal 'Chantage op het leven'. Voorheen en nadien verscheen het samen met 'Oneindelijke aankomst' in de bundel
Chantage op het leven. Het boek duidt deze publicatie echter (abusievelijk) aan als reguliere negende druk van de bundel. Dit wordt hersteld bij de echte 9e druk in 1974. Het zetsel is identiek aan de van de 8e druk uit 1968 van de bundel.
* het boek heeft hetzelfde formaat en een soortgelijk omslag als 'Mulisch, naar ik veronderstel' (1971) van J.H. Donner, waarmee het gelijktijdig verschenen is. De tekst van het verhaal is voorzien van een regelnummering, waarnaar verwezen wordt in een analyse van het verhaal in Donners boek.
* met een recensie van H.A. Gomperts uit Het Parool op de franse titelpagina: Een fascinerend verhaal vol ingehouden pathetiek. De bewoners van het huis zijn haarscherp getekend in weinig lijnen: de ontevreden, ruziënde pensionhoudster, haar zwijgende, musicerende man, de ijdele, artistieke commensaal en vooral het gevoelige jongetje, door wiens ogen men een deel van het kleine drama zich ziet ontwikkelen. De schrijver verbloemt de vulgariteit van het leven dat zich hier afspeelt niet, maar hij gaat ook de triviale details niet exploiteren... / Mulisch heeft met dit verhaal over de dood van een oude man, die 'achter alle doodsformaties' het leven vertegenwoordigt een meesterwerkje gemaakt, waarop ik met nadruk de aandacht zou willen vestigen.
* gedateerd: 1951
* omslag: Sjoerdje Woudenberg
* typografie: Tessa Fagel
* druk: Mouton & Co (Den Haag)
¶ goed ex., gesigneerd met opdracht:
Voor Jacob Stelloo (?) op / 3.6.'1971 (sic) / Harry M.
¶ puntgaaf ex.

Chantage op het leven
9e [=1e] druk