Anekdoten rondom de dood

1e druk 2004
Amsterdam: De Bezige Bij

[garenloos gebonden]
{157x105x12 mm | 107 g. | [1-4] 5-82 [83-92] p. | 4 | ISBN 90-234-1598-1}
* uitgave t.g.v. het zestigjarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij
* de negentien anekdoten rondom de dood verschenen eerder in De Gids (129e jaargang, 4/5, 1966), in
'Wenken voor de Jongste Dag' (1967) en in 'Paralipomena Orphica' (1970) (de laatste wordt abusievelijk niet genoemd in de Verantwoording)
* tekst op achterplat: In 1966 schreef Harry Mulisch negentien anekdoten rondom de dood // 'De moraal is, dat over de dood niets te zeggen valt. Nu zeg ik: "Over de dood valt niets te zeggen." Puzzel: Heb ik nu iets gezegd over de dood? Zo ja - wat? Zo nee - valt er dus toch iets over de dood te zeggen?'
* omslagontwerp: Studio Jan de Boer
* omslagillustratie: Urs Luethi - 'Im Zeichen der Liebe'
* vormgeving binnenwerk: Peter Verwey (Zwanenburg)
* druk: Wöhrmann (Zutphen)
§ nieuw ex.
¶ nieuw ex.

Anekdoten rondom de dood, 1e druk
1e druk