Verzamelcriteria

Deze website beoogt naast het zo goed mogelijk in kaart brengen van het oeuvre van Harry Mulisch, tevens het weergeven van de collectie van Louis Heij (aangegeven met §) en Ferdi van der Zwaag (aangegeven met ¶). De verzamelgebieden/criteria zijn als volgt:

1. Alle eerste drukken van primaire uitgaven in een zo goed mogelijke staat en/of met opdracht
2. Bijzondere (bibliofiele) exemplaren
3. Afwijkende (qua omslag, bindwijze en/of zetsel), hogere drukken in een zo goed mogelijke staat en/of met opdracht
4. Vertalingen (zowel 1e drukken als afwijkende herdrukken)
5. Dummy's en prospectussen
6. Foto's, brieven en andere efemera
7. Secundaire literatuur in boekvorm en knipsels (zowel primair als secundair)

Mocht u in het bezit zijn van een boek van Mulisch dat tot verbetering van deze collectie kan leiden, neemt u dan contact op met
mij. Ik koop het met liefde van u over!


Legenda

Titel = een of meer drukken van deze titel in bezit
Titel = geen enkele druk van deze titel in bezit
xe druk = afwijkende druk (qua omslag, bindwijze en/of zetsel) van deze titel in bezit
xe druk = afwijkende druk (qua omslag, bindwijze en/of zetsel) van deze titel mist
xe druk = identieke (en daardoor irrelevante) herdruk van deze titel
Groeten van Harry M. = letterlijke tekst van een opdracht of anderszins handgeschreven tekst van Mulisch
[ ] = informatie over het boek betreffende de bindwijze en het zetsel
{ } = informatie over het boek betreffende de oplage, de afmetingen (lengte x breedte x dikte), het gewicht, de paginering, de oorspronkelijke verkoopprijs en het ISBN
* = annotatie
§ = beschrijving van een exemplaar uit de collectie van Louis
¶ = beschrijving van een exemplaar uit de collectie van Ferdi

De vier meest voorkomende bindwijzen van een boek worden als volgt benoemd en gedefinieerd: genaaid gebonden (genaaide katernen, gebonden in een harde omslag), garenloos gebonden (losse vellen, gebonden in een harde omslag), genaaid gebrocheerd (genaaide katernen, gelijmd in een papieren omslag) en garenloos gebrocheerd (=gelumbeckt, ofwel losse vellen, gelijmd in een omslag).

De staat waarin een exemplaar verkeert wordt aangegeven met een van de kwalificaties 'matig', 'redelijk', 'goed', 'puntgaaf' en 'nieuw'. Een exemplaar wordt alleen als 'nieuw' omschreven als er werkelijk niets op aan te merken valt. Zodra er heel licht met potlood een prijsje is aangebracht, of als er een minuscuul vliegenpoepje waarneembaar is, dan is het boek 'puntgaaf'. Exemplaren met verkleuringen, leesvouwen, beduimelingen en scheurtjes in het omslag verdienen op hun best de kwalificatie 'goed'. Boeken met pennenkrassen, anders dan van de auteur, worden in de regel als 'matig' omschreven.

Van een uitgave van een boek wordt een afbeelding weergegeven (indien beschikbaar) als het een eerste druk betreft of een afwijkende herdruk (qua omslag of qua bindwijze). Dit komt overeen met verzamelcriteria 1 t/m 3 (zie boven).Credits

Deze site wordt sinds 26 juli 2002 onderhouden door Louis Heij. Dank zij verschuldigd aan Ferdi van der Zwaag voor ideeŽn voor, aanvullingen op en verbeteringen aan de site. Voor de afbeeldingen van de omslagen op deze site heb ik - behalve van mijn eigen verzameling - gebruikgemaakt van die van Peter van Dokkum en Vasco Verlaan. Bibliografische gegevens heb ik ondermeer ontleend aan Marita Mathijsens De werken van Harry Mulisch (2e druk uit 1992) en haar beknopte drukgeschiedenis van Mulisch' romans in De kamer (2e druk 2000), aangevuld met gegevens uit mijn eigen verzameling of die van derden. Op- en aanmerkingen blijven van harte welkom.